apps til e-conomic

itn|vision

itn|vision er en softwarevirksomhed, der udvikler apps til e-conomic.

Prøv e-conomic
apps til e-conomic

itn|vision

itn|vision udvikler lagerstyringsystemer. Se vores udvalg her!

Se udvalget her
apps til e-conomic

itn|vision

itn|wms electronic optimere din lagerstyring og kan håndtere produkter med serienumre.

Prøv itn|wms electronic
apps til e-conomic

itn|vision

itn|vision er en softwarevirksomhed, der udvikler apps til e-conomic.

Prøv itn|production
apps til e-conomic

itn|vision

itn|sales2go er en effektiv salgsapp til ordreregistrering!

Prøv itn|sales2go

Hvad vi tilbyder

Vi er en software virksomhed, der hjælper dig med at optimere dine forretningsprocesser vha. en række apps til e-conomic Vores mål er at hjælpe dig med at optimere og effektivisere din virksomhed og vi er parate til at give dig en professionel og uforpligtende rådgivning.

 

 

 

Danish

Ved at vælge en lagerløsning med e-conomic fra itn|vision, så sikrer du dig et lagersystem af højeste kvalitet. Lagersystemerne er branchetilpasset således, at du får en løsning som matcher lige netop din branche. Vælg mellem lagerløsninger til handelsvirksomheder, fødevarevirksomheder, elektronikvirksomheder, medicinalvirksomheder og fashionvirksomheder. Grunden til lagersystemerne er brancheopdelt er, at i forskellige brancher har virksomhederne forskellige behov. En elektronikvirksomhed har f.eks. behov for at styre produkter med serienumre og en fødevarevirksomhed har behov for et system til styring af batchnumre.

Foruden funktionerne til at styre et moderne lager, så kan du også lave ordreregistrering, styre lokation og ruteplanlægning samt bestille varer hos dine leverandører. Alt i alt er Lagersystemet er et komplet værktøj til at styre dit lager.

English

You are secured a wms-solution of highest quality by choosing a wms-solution with e-conomic from itn|vision.  The systems are developed so they fit several different businesses.
You can choose among solutions for trading companies, food companies, electronic companies, fashion companies and medical companies. The reason why the warehouse management systems are divided by business is that an electronic company do not have the same need as a medical company. An electronic company needs to manage serial numbers and a medical company needs to manage batch numbers.

Beside the functions to manage a modern warehouse, the systems also include the functions to do order registration, manage the locations and create pick routes at the warehouse and order products from your supplier. Overall is our wms-systems a complete tool to manage your warehouse.

Italian

Ti sei assicurato un sistema di gestione del magazzino di altissima qualità scegliendo una soluzione WMS con E-conomic da Itn|vision. Il sistema è sviluppato per calzare a diversi tipi di azienda.
Puoi scegliere tra soluzioni che vanno bene per aziende che operano nel settore finanziario, alimentare, elettronico, sanitario o fashion.

Il motivo per cui i sistemi di gestione di magazzino sono suddivisi in sottocategorie di settore è perchè un’ azienda che opera nell’elettronica ha necessità differenti da una che opera in quello sanitario.
Uno ha la necessità di gestire numeri serie e l’altra magari di gestire numeri di lotto.

Oltre alle funzioni per gestire un moderno magazzino, il sistema include anche funzioni come la registrazione dell’ordine, gestione delle allocazioni e punti di raccolta oppure la creazione di  ordini fornitore. Complessivamente il nostro sistema WMS è un tool completo per la gestione del magazzino.

Danish

Hos itn|vision har vi nogle enkelt apps til e-conomic. Igennem den årrække vi har samarbejdet med e-conomic har vi også udviklet nogle velfungerende enkelt apps, som fungerer så længe du blot har en e-conomic licens.

Det gælder bl.a. apps til at håndtere batchnumre, serienumre, scanning og LeverandørService. Appsene er udviklet til at optimere dine forretningsprocesser og gøre din arbejdsdag nemmere. Du kan se en samlet oversigt over vores enkelt apps til e-conomic her.

Skulle du sidde med et behov eller ønske, som vores apps ikke dækker til fulde, så kontakt os så vi kan få en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe jer bedst muligt.

English

At itn|vision we have some single apps for e-conomic. Throughout the years, we have collaborated with e-conomic we have developed a wide range of single apps which only require you have a license for e-conomic.

The apps include for example batch management, serial number management, scanning and LeverandørService. The applications are developed to optimize your business processes and make your working day more easy. You can see a complete list of our single apps for e-conomic here.

In case you want something unique that our apps do not cover completely – then just contact us, at we will have a non-binding talk about how we can help you the best way possible.

Italian

Noi di Itn|vision abbiamo alcune applicazioni per E-conomic.  Negli anni abbiamo collaborato con E-conomic e abbiamo sviluppato una vasta gamma di singole applicazioni che per funzionare, necessitano soltanto di una licenza E-conomic.

Le applicazioni includono per esempio la gestione dei numeri di serie, scansione prodotti e gestione fornitore. Le applicazioni sono sviluppate per ottimizzare il tuo processo aziendale e rendere la tua giornata lavorativa più semplice.

Puoi vedere la lista completa delle nostre applicazioni per E-conomic qui. Nel caso in cui tu abbia bisogno di qualcosa di più specifico che le nostre app non includono – puoi contattarci per avere una consulenza non vincolante in cui cercheremo di aiutarti nel miglior modo possibile.

Danish

Vores lagerløsninger med debitoor gør det nu muligt at have et lager sammen med debitoor. Lagerne indeholder fire forskellige sprog og kan tilpasses, så de matcher lige netop dine behov.
Lagerløsningerne er tilpasset to brancher – et lager til handelsvirksomheder og et lager for fødevarevirksomheder, som kan håndtere produkter med batchnumre.

English

Our inventory makes it possible to use debitoor and have an inventory at the same time. Our inventory systems can run in 4 different language and can be adjust so it fits your company 100 %
The systems are developed for two types of business – one for trading companies and the other for food companies which can handle products with batch numbers.

Italian

Il nostro inventory ti offre la possibilità di usare Debitoor e avere un inventario allo stesso tempo.
Il nostro sistema di inventario funziona in 4 lingue e può essere modificato in modo da adattarsi al 100% alla tua azienda.
I sistemi sono sviluppati per due tipi di aziende – uno per aziende che operano nel settore finanziario e l’altro per quelle alimentari in modo che possano gestire prodotti con numeri di lotto.

Danish

Med enkelt apps til debitoor får du apps som fungere fuldstændigt uden andet en blot regnskabsprogrammet debitoor. I øjeblikket har vi udviklet appen itn|sales2go som er en tablet app der lader dig registrere dine ordre.
Se mere omkring vores enkelt apps til debitoor her.

English

With single apps for debitoor, you will get a solution which runs perfectly without anything beside the accounting system debitoor. At the moment beside our inventory system we have developed the application itn|sales2go for a tablet. With the app, you can easily register orders.
Se more about our single apps for debitoor here.

Italian

Con le applicazioni per Debitoor, avrai una soluzione che funziona perfettamente senza nient’ altro che il sistema di contabilità Debitoor. Al momento oltre al nostro sistema di inventario abbiamo sviluppato l’applicazione  itn|sales2go per tablet. Con questa applicazione puoi registrare facilmente i tuoi ordini.
Scopri di più sulle nostre applicazioni pre Debitoor qui:

Danish

Lagerløsninger med reviso kan erhverves i to primære udgaver alt efter hvilket behov du har som virksomhed. En basic udgave som er en light version af vores store lagersystem. Lagersystemerne besidder en høj kvalitet og indeholder 4 forskellige sprog. Foruden basisversionen kan du også få en lagerløsning til handelsvirksomheder, fødevarevirksomheder, elektronikvirksomheder og fashionvirksomheder

English

Inventory-systems with reviso is developed in two primary editions. One edition is a basic edition which is a light version of our complete warehouse management system. The systems contain a very high quality and exist in 4 different language. Beside the basic version, you can also get a wms solution for trading companies, food companies, electronic companies and fashion companies.

Italian

Inventory-system con Reviso è stato sviluppato in due edizioni principali. Una edizione è quella di base che è una versione alleggerita del nostro sistema completo di gestione del magazzino.
Il sistema è di alta qualità ed è disponibile in 4 diverse lingue. Oltre alla vesione di base, puoi anche avere una soluzione WMS per aziende che operano nel settore finanziario, alimentare, elettronico o fashion.

 

Dansih

Enkelt apps til reviso er en række apps udviklet som ”stand alone” løsninger og kræver intet andet end, at du har reviso som dit regnskabsprogram. Løsningerne inkluderer bl.a. apps til at oprette/styre produkter som indeholder et batchnummer, kontrollere dine produkter med serienumre eller håndter ordreregistrering via en tablet med vores itn|sales2go app.
Se mere omkring vores enkelt apps til reviso her.

English

Single apps for reviso are a collection of standalone apps. These apps do not require anything else beside that you are using the reviso accounting system. Our solutions include for instance apps for batch management, serial number management or order registration from a tablet with our itn|sales2go app.
You can see more about our single apps for reviso here:

Italian

Le single app per Reviso sono una collezione di applicazioni standalone. Questi prodotti non richiedono soltanto che tu stia utilizzando il sistema di contanilità Reviso.
Le nostre soluzioni includono, ad esempio, applicazioni per la gestione dei lotti di produzione, numeri di serie e registrazione degli ordini direttamente dal tuo tablet con una single app come itn|sales2go.
Scopri di più sulle nostre applicazioni pre Reviso  qui:

Danish

Med itn|sales2go får du en ordreregistreringsapp som kan hjælpe dig med at optimere dit salg. Det er den optimale app til dine sælgere, som tager ud på messer eller kundebesøg, da de altid vil være i stand til at have alle dine produkter med rundt i landet. Appen er enkel, overskuelig og kan integreres med dit ERO-system, hvad enten om du bruger e-conomic, reviso eller debitoor.

Appen er ideel for fashionvirksomheden, da den kan håndtere alle dine produkter helt ned på variantniveau. Du kan læse nærmere om itn|sales2go på denne hjemmeside.

English

With itn|sales2go you will get an application for order registration which can help you optimizing your sales. It is an optimal app for your employees who are responsible for the sales. They are now able to bring your products with them wherever they go.
Itn|sales2go is a simple, manageable and it can be integrated with your ERP-system, whether you use e-conomic, reviso or debitoor.

It is ideal for fashion companies because they manage products on variant level. You can learn more about itn|sales2go on our website.

Italian

Con itn|sales2go avrai un’applicazione per la registrazione degli ordini che ti può aiutare a ottimizzare le tue vendite. Questa è un’applicazione ottimale per i tuoi agenti e commerciali. Saranno ora in grado di portare con se  ovunque vadano i tuoi prodotti.
Itn|sales2go è molto semplice da gestire e può essere integrata al tuo sistema ERP, sia che tu utilizzi E-conomic, Reviso  oppure Debitoor.

L’app è ideale per aziende che operano nel settore fashion e che hanno bisogno di gestire prodotti con varianti.
Puoi scoprire di più su itn|sales2go su nostro sito internet.


apps til e-conomic


apps til e-conomic

Vores arbejdsflow

Forståelse af kundens problem

For at nå frem til den bedst mulige løsning, ønsker vi at sætte os i kundens sted og forstå, hvilken problemstilling kunden står overfor

Udarbejdning af løsningsforslag

Når vi har sat os grundigt ind i kundens problem, begynder vi at arbejde på at finde en løsning, der lever op til kundens krav og behov. Vi ser nærmere på, om vi allerede har løsninger, der passer til kunden eller om der er behov for at udvikle helt nye løsninger

Implementering i kundens arbejdsgang

Når løsningsforslaget er godkendt af kunden, går vi i gang med et implementeringsforløb. Her sørger vi for gennemgang af løsningen og rådgivning, sådan at kunden hurtigst muligt kan integrere løsningen i den daglige arbejdsgang


itn|vision optimerer og effektiviserer din virksomhed

Ofte stillede spørgsmål

Hvad koster jeres løsninger?
  • Prisen afhænger af, hvilken type løsning du har behov for. Hvis du blot har behov for en af vores apps til e-conomic, skal du betale for adgang til appen og månedsabonnement. Ved nogle bestemte apps skal der også betales for det antal brugere, der benytter appen.
  • En anden mulighed er, hvis vi skal udvikle en speciel løsning tilpasset lige netop din virksomhed. Prisen på denne afhænger af, hvor stor opgaven er og hvor meget løsningen indeholder. Hvis du tænker, at denne mulighed lyder relevant for dig, så er du velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak.
Hvor hurtigt kan jeg komme i gang med min nye løsning?
  • Hvor hurtigt du kan komme i gang med din nye løsning, afhænger af hvilken løsning du har købt. Hvis du har købt en af vores standardløsninger, vil du højst sandsynligt kunne komme i gang inden for et døgn. Her skal der dog tages højde for, at visse eksterne løsninger skal godkendes før, du kan komme i gang, hvilket kan tage lidt længere tid.
  • Hvis du derimod har købt eller har i sinde at købe en af vore andre løsninger eller eventuelt en skræddersyet løsning, så kan det være svært at sige præcist, hvor hurtigt du kan komme i gang. Vi bestræber os altid på, at du skal kunne komme i gang hurtigst muligt.
Hvad gør jeg, hvis ingen af jeres løsninger passer til min virksomhed?
  • Hvis ingen af vores løsninger umiddelbart virker til at passe på din virksomhed og jeres situation, så fortvivl ej! Vi har nemlig stor erfaring med at lave specialløsninger, som er nøje tilpasset den enkelte virksomhed. Derfor skal du endelig ikke tøve med at tage kontakt til os, vi skal nok sammen finde den rette løsning for dig!.

Hvor finder man hjælp til de forskellige løsninger og apps?
  • Hvis du skulle have problemer eller behov for vejledning til en af vores løsninger, har du flere muligheder. Den første mulighed er at gå ind under den bestemte løsning i menuen. Her vil der ligge en præsentationsvideo, der omhandler denne løsning. Hvis denne video ikke hjælper dig, kan du finde hjælpevideoer under ”support og videoer” i menuen. Hvis disse videoer ikke løser din problemstilling, så er du velkommen til at kontakte os på telefon eller mail, og så skal vi nok guide dig igennem og forsøge at løse dit problem.
Hvad nu, hvis jeg gør brug af et andet ERP-system end e-conomic?
  • Vores løsninger er udviklet specielt til e-conomic, men derfor er det ikke ensbetydende med, at vi ikke kan udvikle løsninger til andre ERP-systemer. Hvis du gør brug af et andet ERP-system end e-conomic, så er du velkommen til at kontakte os, så vi sammen kan finde frem til en løsning.
Er det nødvendigt at oprette data i både e-conomic og selve appen?
  • Al data bliver hentet i e-conomics kartoteker og bliver genbrugt i appen, såvidt det er muligt. Dette vil sige, at de fleste data bliver overført automatisk, men der kan i nogle tilfælde være behov for, at nogle data skal skrives direkte ind i appen.

Nyheder og opdateringer


Ordreregistrering for fashionvirksomheder!

Sælg dine produkter over med itn|sales2go! Sammen med ordreregistreringsappen itn|sales2go kan du optimere dit salg. Løsningen er i særdeleshed velegnet til fashionvirksomheden, som ofte har et dybt sortiment. Det er muligt at få vist alle ens produkter m. billeder,... læs mere

Alternativ til C5 når du styrer batchnumre!

Bruger du i øjeblikket C5 og begyndt at lede efter et alternativ til at håndtere dine batchnumre? Så har vi her en løsning til dig. Skift dit C5 ud med e-conomic og vores batchløsning! Med itn|batch får du et sporingssystem over dine batchnumre, muligheden for at... læs mere

Hold dig opdateretSkriv dig op og få en kort besked fra os, når vi har servicemeddelelser eller andre relevante nyheder.

E-mail:
Fornavn:
Land:
Sprog: