Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/itnvision.dk/public_html/wp-content/themes/divi/functions.php on line 5763

Apps til e-conomic


Herunder ser du en oversigt over vores apps til e-conomic

Vælg præcis den app du mangler:

Vores udvalg af enkeltapps er stadig voksende, og vi sætter en ære i at producere kundetilpasset løsninger, som matcher dine behov. Hvis der mod forventning skulle være en funktion, du ikke finder dækket i vores eksisterende løsninger, så er du mere end velkommen til at kontakte os, så vi sammen kan udarbejde en ny løsning.

Ordreregistrering med integration til lagerhotel

Appen giver dig mulighed for at registrere dine ordre ved hjælp af stregkode, samtidig med registreringen overføres ordren til et eksternt lagerhotel.

Appen kan udbygges med varians og varesamling, hvis der er behov for dette. Dette gør det muligt at styre varians på de enkelte varer.

Den giver dig et bedre overblik, fordi den automatisk overfører ordren til dit lagerhotel, samtidig med at ordren registreres hos dig.

 

Indhold

 • Registrering af ordre ved hjælp af stregkode
 • Overførsel af ordre til eksternt lagerhotel
 • Kan udbygges til at håndtere varianter

Læs mere      Kontakt os for køb

 

 

Gentagne ordre

Appen gør det muligt at danne gentagne ordre på baggrund af allerede oprettede ordre eller faktura i din virksomheds e-conomic.

Når en sådan ordre dannes i e-conomic, korrigeres ordren og den kan derved indlæses i virksomhedens e-conomic.

Ordren kan indlæses i din virksomheds e-conomic enten som ordre eller igangværende faktura alt efter din virksomheds behov.

Indhold

 • Dannelse af gentagne ordre på baggrund af tidligere oprettede ordre eller faktura i e-conomic
 • Korrigering af ordre
 • Indlæsning af ordre i e-conomic som enten ordre eller igangværende faktura

Læs mere      Kontakt os for køb

 

 

E-export

Appen udarbejder told/export-dokumenter i forbindelse med e-export til et 3. land.

Appen kommunikerer med Skat. Dette gør den ved at fremsende data direkte til Skat og derefter vil svaret blive vist hos din virksomhed

 

Indhold

 • Udarbejdelse af told/export-dokumenter i forbindelse med e-export til et 3. land
 • Kommunikation med Skat
 • Data fremsendes til Skat og svar vises hos dig/din virksomhed

Læs mere      Kontakt os for køb

 

 

CMR Fragtbrev

Appen kan administrere dannelsen af CMR fragtbrev for dokument til en ekstern transportør.
Appen danner disse fragtbrev på baggrund af en ordre eller faktura, der allerede er dannet i dit e-conomic.

Fragtbrevet, der dannes af appen, kan din virksomhed bruge som transportdokument ved eksterne transportører. Dit valg af transportør til din virksomhed er op til dig og dine ansatte.

Dokumentet kan kombineres med e-export eller ncts, hvis det er nødvendigt for din virksomhed. Det er helt op til dig.


Indhold

 • Administrering af dannelse af fragtbrev for dokument til ekstern transportør
 • Kombinering af dokument med e-export eller ncts.
 • Brug af fragtbrev som transportdokument, ligegyldigt hvilken transportør

Læs mere      Kontakt os for køb

 

Business Intelligence

Business Intelligence repræsenterer en række udskrifter og løsninger tilpasset det daglige behov i virksomheden. Med udskrifter og løsninger fra appen, kan du tilpasse din e-conomic løsning, så den opfylder lige netop dit behov. Den giver dig et bedre overblik over din virksomhed ved hjælp af statistikker og rapporter.

Det er muligt at lave salgsstatistikker, der giver dig et overblik over omsætning fordelt på forskellige perioder/intervaller.

Appen kan give dig en statistik over salg på den enkelte kunder og på lokationer. Den giver dig mulighed for at indlæse eller importere filer. Samtidig giver den dig også mulighed for at styre gentagne ordre eller abonnementer i e-conomic.

Sidst, men ikke mindst kan appen også lave provisionsberegning for din virksomhed.


Indhold

 • Salgsrapporter
 • Ordreoversigt
 • Tilbudsoversigt
 • Omsætningsstatistik
 • Indlæsning af CSV-filer
 • Import af ordrelinjer
 • Import af fakturalinjer
 • Provisionsberegning
 • Gentagne ordre
 • Omsætning på varen

Læs mere      Kontakt os for køb

 

 

CRM

Med vores CRM modul opnår du en lang række muligheder, som hjælper dig med at få et væsentlig bedre overblik over din virksomhed og specifikt dine kunder. Et CRM-system er generelt en god måde på at sætte sine kunder i fokus, og det vil ofte resultere i at ens salg øges.

Med et CRM-system fra itn|vision kan du altid holde styr på alle informationerne omkring dine kunder og leverandører fra e-conomic.

Foruden det bedre overblik du får over dit kunde- og leverandørkartotek, så giver appen dig også mulighed for at lave opfølgninger, notater på tilbud, ordre, kunde, leverandør samt lave tidsregistreringer på den enkelte kunde eller projekt.

Alle oplysninger på dine kunder kan appen automatisk hente direkte fra dit kundekartotek i e-conomic. Herefter vil alle informationerne automatisk blive indlæst. Processen foregår hver gang helt automatisk, når du foretager dig ændringer i kundekartoteket.

 

Indhold

 • Alle oplysninger hentes direkte fra kunde- og leverandørkartoteker i e-conomic
 • Kreditmax, saldo og forfalden saldo vises
 • Alle aktiviteter styres af opgavefanen
 • Alarm når en opgave er overskredet
 • Overblik over tilbud, ordre og faktura for den enkelte kunde
 • Opfølgning på indkøbsordre

Læs mere      Køb itn|crm flerbrugerversion

Filindlæsning for dannelse af ordre

Appen giver dig mulighed for, at din filindlæsning foregår således, at din ordre kan dannes enten som ordre eller som igangværende faktura i dit system.

Filindlæsning er indlæsning af en CSV-fil, der danner ordre eller igangværende faktura inde i e-conomic.

Filindlæsning bliver dannet på baggrund af CSV-filen, hvilket også gør at filindlæsningen automatisk er tilpasset til virksomhedens system.

 

Indhold

 • Indlæsning af CSV-fil
 • Filindlæsning på baggrund af CSV-fil tilpasset virksomhedens system
 • Ordredannelse som ordre
 • Ordredannelse som igangværende faktura

Læs mere      Køb nu

 

Presale

Appen tager hånd om de ordre, der er optaget til senere levering.

Denne ordre kan lagres i appen, således at lagerværdien i e-conomic ikke påvirkes.

Appen kan danne en statistik per varenummer for ordreafgivelse ved leverandør, hvis dette er ønsket.

Ved varemodtagelse indlæses disse ordrer til levering via Cross Docking.

Appen kan kombineres med scanningsapp for varemodtagelse samt pluk.

Indhold

 • Optagelse af ordre til senere levering
 • Lagerværdien i e-conomic påvirkes ikke
 • Dannelse af statistik per varenummer for ordreafgivelse ved leverandør
 • Indlæsning af ordre til levering ved varemodtagelse via Cross Docking

Læs mere      Kontakt os for køb

 

 

Shipment

itn|shipment varetager dataoverførsel fra dit system til din valgte transportørs it-system.

Appen giver dig eller dine ansatte mulighed for at kunne styre overførsel af data til en ekstern distributør.

Samtidig med at denne data overføres i transportørs it-system for booking af transport.

Appen kan overføre data til eksempelvis GLS, Danske Fragtmænd, Post Danmark, mv. og samtidig automatisk overføre data til den valgte transportørs it-system for booking af transport.

Appen kan kombineres med itn|wms.

 

Indhold

 • Administrering af overførsel af transportoplysninger
 • Rekvisition af transportør
 • Dataoverførsel til GLS, UPS, Danske Fragtmænd, osv

Læs mere      Køb GLS shipment

 

 

Fragtbrev
Appen står for dannelse af fragtbrev på baggrund af en ordre og/eller en faktura.
Fragtbrevet bruges som transportdokument i forhold til Danske Fragtmænd, GLS, UPS, mv.
Denne løsning gør det nemt og enkelt for din virksomhed og dine ansatte at styre dannelsen af fragtbreve, som bliver oprettet på baggrund af enten en ordre eller en faktura, alt afhængig af virksomhedens behov.
De fragtbreve, der bliver dannet ved hjælp af appen, kan din virksomhed bruge som transportdokument i forhold til et væld af forskellige transportører.

 

Indhold

 • Dannelse af fragtbrev på baggrund af ordre
 • Dannelse af fragtbrev på baggrund af faktura
 • Brug af fragtbrev som transportdokument i forhold til Danske Fragtmænd, mv.

Læs mere      Kontakt os for køb

 

 

 

E-mail administration

Appen giver dig mulighed for at sende faktura, ordre og tilbud fra egen valgt e-mail adresse.

Dette giver dig og din virksomhed en fordel, da kunderne også har mulighed for at svare dig på denne mail.
Appen kan danne en stregkode ud fra ordrenummeret, der kan scannes ved levering af varen.
Agenter kan sende mails med egen privat e-mail adresse og samtidig tilføje signatur. Det er muligt at få kvittering både når mail er afsendt og set af modtager

Indhold

 • Afsendelse af faktura, ordre og tilbud med egen mail
 • Tilføjelse af signatur med egen mail tilknyttet
 • Bekræftelse på afsendt faktura
 • Retursvar, når kunde har set faktura

Læs mere      Køb nu

 

 

 

Styring af toldoplag

Appen styrer oplægning og fraførsel af toldoplag, samtidig med at den danner og styrer de nødvendige toldregnskabsark.

Disse kan foregå både manuelt eller automatisk.

Appen opretter et toldregnskabsark per varelinje ved oplægning.

Oplægningen kan dannes på baggrund af indlæsning af leverandørfaktura (faktura eller proforma).

Fraførsel kan gennemføres ved indlæsning af fakturadata.

Derefter dannes kvitteringslister.

 

Indhold

 • Styring af oplægning og fraførsel
 • Dannelse og styring af nødvendige toldregnskabsark
 • Oprettelse af toldregnskabsark per varelinje ved oplægning
 • Dannelse af oplægning på baggrund af indlæsning af leverandørfaktura
 • Gennemføring af fraførsel ved indlæsning af fakturadata
 • Dannelse af kvitteringslister

Læs mere      Køb nu

 

Integration til Byg-e

Byg-e omfatter en række byggevarehuse i Danmark, men appen kan anvendes til andre ordreoverførselssystemer lig Byg-e.

Appen tager hånd om, at ordren bliver overført fra Byg-e’s bestillingssystem til e-conomic og bliver dernæst automatisk indlæst som en ordre.

Efterfølgende dannes faktura i e-conomic og fakturadata overføres til byggevarehuset via Byg-e.

Appen kan også fungere som sin helt egen overførselsapp af data mellem kæder (B2B eller B2C) eller enkeltkunder opbygges efter samme mønster.

Indhold

 • Overførsel af ordre til Byg-e’s bestillingssystem til e-conomic
 • Automatisk indlæsning som ordre
 • Dannelse af faktura i e-conomic
 • Overførsel af fakturadata mellem kæder eller enkeltkunder

Læs mere      Kontakt os for køb

 

Provision

Appen giver dig mulighed for at beregne provision per sælger/agent i virksomheden.

Dette giver dig et bedre overblik over salget i din virksomhed og samtidig også dine sælgere/agenter.

Provisionen kan beregnes i forskellige valuta, hvis ønsket.

Afregningen foregår på baggrund af betalt faktura, enten fast provision eller i intervaller. Dette bestemmes ud fra hvilke behov og ønsker din virksomhed har.

Appen kan give dig en oversigt til afregning, der udskrives, og samtidig også en oversigt over udestående faktura.

Indhold

 • Beregning af provision per sælger/agent i forskellig valuta
 • Oversigt til afregning, der udskrives
 • Oversigt over udestående faktura

Læs mere      Køb nu