Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/itnvision.dk/public_html/wp-content/themes/divi/functions.php on line 5763
+45 70 25 76 00 info@itnvision.dk

Persondataforordning

__________________________________________________________________________________________________________

Privacy Policy

En ny Persondataforordning er trådt i kraft, hvilket har indvirkning for, hvordan vi håndterer personoplysninger.
Læs her om vores Privacy Policy og brugen af personoplysninger.

Personoplysninger

En ny Persondataforordning er trådt i kraft. Det betyder for virksomheder som itn|vision, som ligger inde med personoplysninger og personhenførbare oplysninger har en række forpligtelser, som vi skal leve op til.

Vi har til ansvar at indsamle accepter fra enkeltpersoner og firmaer, som vi har disse oplysninger på. Dertil skal vi gøre nye kunder eller kundeemner opmærksomme på vores Privacy Policy.

På denne side kan du læse hele vores Privacy Policy.

Indledning:

itn|vision aps og dens datterselskaber (itn|sales2go, itn|bizz mv.) respekterer de enkeltes privatliv.Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver den enkeltes rettigheder til privatliv og itn|vision´s forpligtelse til at sikre disse personoplysninger.

itn|vision er et europæisk opererende selskab. itn|vision leverer software og ydelser der udspringer af vores softwareløsninger primært til B2B kunder i Europa.

itn|vision´s hovedkontor er placeret i Nørresundby, Danmark og itn|vision er underlagt den europæiske persondatalovgivning.

Alle større beslutninger i itn|vision vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger træffes på direktionsniveau under tilsyn af den databeskyttelsesansvarlige (Data Protection Officer).

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er tilgængelig på vores hjemmeside.

Anvendelsesområde og accept:

– Hvornår og i hvilken sammenhæng gælder denne aftale?

Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er gældende for alle forretningsprocesser og for alle itn|vision´s hjemmesider, domæner, cloud – og mobile løsninger og communities.

Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger omfatter al databehandlingen, som udføres af itn|vision og på de programmer der er udviklet og afviklet af itn|vision.

I disse tilfælde udfører itn|vision på vegne af vores Kunder på grundlag af deres instruktioner (Kunden som dataansvarlig og itn|vision som databehandler) den nødvendige databehandling.

Personoplysninger er oplysninger, som kan identificere dig som person, eksempelvis e-mailadresse, postadresse eller telefonnummer etc. Det er for os nødvendigt at behandle dine personoplysninger for at kunne betjene vores Kunder.

Undlad venligst at bruge itn|vision´s sider eller tjenester, hvis dette ikke kan accepteres.

Hvis persondata behandles?

– Hvis personlige data behandler itn|vision

itn|vision behandler personoplysninger om kontaktpersoner eller software-brugere, som er tilknyttet kunder. Itn|vision behandler desuden personoplysninger om personer, som udgør potentielle Kunder (Kundeemner), og som henvender sig til os via itn|vision´s sider, LinkedIn, e-conomic forum eller via andre kanaler.

Vi behandler ligeledes data på vegne af vores Kunder, hvor Kunden kontrollerer behandlingen.

itn|vision som dataansvarlig?

– Hvordan behandler itn|vision personlige data i sin rolle som dataansvarlig?

Når itn|vision afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler behandlingen af kundens personoplysninger udføres, optræder itn|vision dataansvarlig

Hvorfor vi behandler personoplysninger?

For generelt at styre vores Kunderelationer og for at opfylde vores Kundeforpligtelser har itn|vision brug for oplysninger om kunden så som kontaktperson eller brugere af en app.

Kundeemner

itn|vision behandler personlige oplysninger om kundeemner med henblik på markedsføring.

Hvordan indsamles disse personoplysninger

Generelt indsamler itn|vision personoplysninger direkte fra kunden eller kundeemnet.

Ved kunder, der køber itn|vision´s løsninger vil vi indsamle oplysninger om den enkelte bruger af løsningen.

itn|vision kan anvende forskellige sporingsteknologier for at indsamle oplysninger om de enkelte brugeres adfærd på hjemmesider eller løsningsapp´s.

Hvilke personoplysninger behandles?

Følgende typer af personoplysninger opsamles af itn|vision, oversigten er dog ikke dækkende men kun retningsgivende:

 • Grundlæggende kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail
 • Beskæftigelsesoplysninger, såsom arbejdsgiver, titel, position.
 • Feedback, kommentarer eller spørgsmål vedrørende itn|vision eller app´s og tjenester
 • Fotos, video eller film optaget på kundens eller int|vision´s lokaliteter eller anden lokation der er enighed om.
 • Unikke brugeroplysninger, såsom login-id, brugernavn, adgangskode og sikkerhedsspørgsmål
 • Finansielle oplysninger, såsom kreditkortoplysninger
 • Trafikoplysninger som bliver leveret af din webbrowser, eksempelvis browsertype, enhed, sprog og adressen på den hjemmeside, hvor en henvendelse komfra, og andre trafikoplysninger, herunder IP-adresse.
 • Clickstream-adfærd og aktivitet på itn|vision´s hjemmeside eller produktsider
 • E-mail-adfærd, eksempelvis hvilke e-mails fra itn|vision der åbnes, hvornår og hvordan
 • Alle email eller anden form for kommunikation med kunden elelr dennes repræsentant.
 • Andre personoplysninger indeholdt i kundens eller kundeemnets profil, der af kunden eller kundeemnet frit er afgivet på tredjeparts sociale netværk, eksempelvis LinkedIn etc.

Hvordan itn|vision deler de indsamlede oplysninger?

– Indenfor itn|vision Gruppen?

Da itn|vision kan bestå af flere datterselskaber, er det for at tilbyde den bedste mulige kundeservice nødvendigt at opretholde et fuldstændigt overblik og viden om, hvilke relationer den enkelte kunde og kontaktperson har til de forskellige selskaber indenfor itn|vision Gruppen og derfor opsamles disse personlige oplysninger indenfor gruppen.

Udenfor itn|vision Gruppen

itn|vision sælger aldrig indsamlet information om enten brugere eller kunder.

itn|vision kan dele de indsamlede personlige oplysninger med tredjeparter i følgende sammenhænge:

Forretningspartnere

itn|vision kan dele de indsamlede personlige oplysninger med vores partnere, såfremt dette er legitimt ud fra et forretningsperspektiv og sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse.

Offentlig myndighed

Politiet og andre offentlig myndigheder kan kræve, at personlige oplysninger fra itn|vision udleveres.

I disse tilfælde vil itn|vision kun udlevere disse oplysningerne, hvis der foreligger en retskendelse.

Fusion eller virksomhedsovertagelse

I forbindelse med en eventuel fusioner og virksomhedsovertagelser eller frasalg af hele eller dele af itn|vision forretningen vil den overtagende enhed samt dennes konsulenter få adgang til de oplysninger, der er registreret.

Dette kan i nogle tilfælde inkludere personoplysninger, og i sådanne tilfælde vil de eksterne parter indgå en hemmeligholdelsesaftale med itn|vision.

Kundens rettighed

– Retten til at fravælge markedsføringskommunikation

Du har ret til at fravælge modtagelsen af markedsføringskommunikation fra itn|vision gennem afmelding af nyhedsbrev eller ved skriftlig henvendelse til itn|vision.

Bemærk, at selv om markedskummunikation fra vælges, kan man stadig modtage administrative meddelelser fra itn|vision, eksempelvis driftsmail, ordrebekræftelser, fakturaer og rykkere mv.

Grundlæggende rettigheder

Enhver har ret til at tilgå sine personoplysninger ved at fremsende en anmode om et overblik over personoplysninger.

Enhver har også ret til at anmode itn|vision om at korrigere unøjagtigheder i personlige oplysninger.

Enhver har endvidere ret til at anmode om sletning af personlige oplysninger efter endt brug af app´en eller hvis en bruger ikke længere er ansat hos kunden.

Kunden eller dennes medarbejder har endelig også ret til at indgive en klage til Datatilsynet vedrørende itn|visions behandling af personlige oplysninger.

Datasikkerhed og opbevaring

– Hvordan sikrer og opbevarer itn|vision personlige oplysninger?

Således sikrer itn|vision personlige oplysninger.

itn|vision forpligter sig til at undgå uautoriseret adgang, offentliggørelse eller anden afvigende behandling af personoplysninger.

itn|vision søger at sikre fortrolighed omkring af de personoplysninger, der modtages, fastholde integriteten af personoplysninger og sikre sin tilgængelighed i overensstemmelse med gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.

itn|vision opbevarer personlige oplysninger, mail mv. i op til 5 efter at et kundeforhold er ophørt herefter slettes alle oplysninger.

Itn|vision opbevarer personlige oplysninger på kundeemner op til 5 år regnet fra seneste unikke kontakt registreret i itn|vision´s crm system.

Itn|vision som databehandler

– Hvordan behandler itn|vision personlige data i sin rolle som databehandler?

itn|vision leverer mange forskellige app´s til kunderne.

De fleste af app´sene indebærer behandling af kundernes data, herunder deres personoplysninger. Formålene med behandlingen afgøres af kunden gennem brugen af de enkelte app´s, ikke af itn|vision.

Dette gør kunden til den dataansvarlige.

itn|vision optræder i sådanne tilfælde som databehandler og behandler dataene på vegne af og i henhold til instruktioner givet af kunden.

Relationen mellem kunden som dataansvarlig og itn|vision som databehandler reguleres af en databehandlingsaftale.

Dette omfatter alle int|visions forskellige app løsninger udviklet til e-conomic, reviso og debitoor samt andre systemer der af itn|vision er vurderet værende relevante for en optimal forretningsmodel.

Kundens og itn|visions forpligtelser

Når kunden optræder som dataansvarlig, skal kunden, i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse, sikre det juridiske grundlag for behandlingen af personoplysninger.

Kunden skal endvidere vurdere og etablere ejerskabet til de risici, som registrerede udsættes for gennem behandlingen af deres personoplysninger.

Et andet vigtigt aspekt ved kundens forpligtelser som dataansvarlig er at overholde oplysningsforpligtelsen i forhold til registrerede.

itn|vision er en naturlig del af kundens forpligtelser som dataansvarlig, i den forstand at itn|visions apps udgør dele af behandlingen af personoplysninger, som kunden skal sikre, er i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Når itn|vision behandler personoplysninger på vegne af sine kunder, skal itn|vision gøre det i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse for databehandlere.

Kunden og itn|vision forpligtede til at samarbejde for at sikre persondatabeskyttelsen for registrerede. itn|vision leverer de nødvendige app´s til kunden, således at denne kan agere i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse.

Ændringer til denne Erklæring

Hvis itn|vision ændre i erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, vil der blive publicere en reviderede erklæring med nyt versions nummer.

itn|vision opfordrer alle brugere til at gennemgå Erklæringen regelmæssigt.

Hvis itn|vision foretager væsentlige ændringer i erklæringen vil der blive udsendt nyhedsbrev, driftsmail eller det vil blive oplyst på dasch board.

Denne Erklæring version A om beskyttelse af personlige oplysninger er dateret den 14. maj 2018.

Kontakt itn|vision

  Dit navn (skal udfyldes)

  Virksomhedsnavn

  Evt. mobilnummer

  E-mail (skal udfyldes)

  Emne

  Din besked

  Denne side er beskyttet af reCAPTCHA og Googles
  Privatlivspolitik og
  Servicevilkår er gældende.

  Kontakt os